Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Tämä on Legend Valmennuksen (Dominus Nutrition Oy) henkilötietolain ( 10 ja 24 § ) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja-ja rekisteriseloste. Päivitetty 8.8.2021

1. Rekisterin pitäjä

Dominus Nutrition Oy  (Y-tunnus 2855106-6)
Ylipääntie 438
92220 Piehinki
puh. 044 010 1081

[email protected]

2. Yhteyshenkilö

Mika Muki

puh. 044 010 1081
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Legend Valmennuksen verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin ylläpitäminen, tilauksien hallinta ja käsittely. Uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus sähköpostilla.

Keräämme ainoastaan tietoja jotka ovat välttämättömiä asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja jotka ovat välttämättömiä tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää perustietoja kuten etunimi, sukunimi, yritys, osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä vastaanottajan tiedot mikäli eri kuin tilaajan, asiakkaan oma-aloitteisesti antamat tiedot ja tilaushistorian. Mahdolliset muut lisäämäsi tiedot. Maksutapatieto (emme näe mitään maksamiseen liittyviä tietoja kuten luottokortin numeroa, tilitietoja tms.) ja maksun päivämäärä. Lisäksi käyttämäsi laitteen IP-osoite ja tilatut tuotteet/palvelut, tuotteisiin liittyvät tiedot ja muutokset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävä henkilö antaa itse tiedot rekisteriin vahvistamalla tilauksen tai rekisteröityessään verkkokauppaan. Asiakasta koskevat tiedot saadaan pääasiallisesti verkkokaupan sivuilla olevan yhteystietolomakkeen kautta, tilauksien osoitetietojen kautta, asiakkaalta itseltään sähköpostilla, puhelimitse, asiakassuhteeseen, toimeksiantoon tai yhteiseen hankkeeseen liittyen ja laskutustietojen perusteella.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterintiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään ja järjestelmään pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella joka on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän henkilöt joiden työtehtäviin tieto asiallisesti liittyy.

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Dominus Nutrition Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etä-myyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseä koskevat henkilötiedot ja vaatia tietojen oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Yhteystiedot näkyvät yllä.

13. Tiedon kirjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palveluitamme joten tietosuojaselosteeseen voidaan ajoittain tehdä muutoksia. Uusin versio tietosuojaselosteesta löytyy aina verkkosivuiltamme legendvalmennus.fi

has been added to the cart. View Cart